گروه

اگر پرسش های کلی و عمومی دارید،یا زمانیکه مرور و بررسی کردید سپس نیاز به مطرح کردن پرسش هایی در مورد دهکده جهانی داشتید،خوشحال می شویم که برای ما ایمیل بفرستید.

…و یا با شخص مناسب از گروه ما تماس بگیرید

تیم پروژه ما تشکیل شده از کارمندان جوان حرفه ای و تمام وقت پروتستان در وورتمبرگ ( Evangelische Jugendwerk inWürttemberg EJW) آنها بین ۲۰٪ تا ۷۵٪ استخدامی هستند که همیشه در دسترس و برای پاسخگویی حاضر هستند.

باربارا مات

مدیریت پروژه، افتتحاح بین/میان فرهنگی

باربارا مات سخنران دولتی-ایالتی (جوانان کار پروتستان وورتمبرگ) EJW در دهکده جهانی است بعنوان/همانند یک جهانگرد در لهستان،بولیوی و انگلستان زندگی کرده. او چیزهای زیادی درمورد خداوند از طریق زنان و مردان مسیحی در کشورهای دیگر یاد گرفته. او دوست دار و لذت میبرد، مردمانی از زمینه و ساختاری گوناگون را دورهم جمع کند و وجه اشتراک آنها را پیدا کند.

آیریس ویلیامز

دفتر پشتیبانی، ولت بورگرین

آیریس ویلیاماز مسئول پشتیبانی پروژه در EJW او در تانزانیا بزرگ شده و ارتباطات قوی با هند دار ، او دوست دارد در فرهنگ ها و زبان های گوناگون غرق شود و از طریق ارتباطات بین فرهنگی دیوارها و موانع را رد کند.

دنزل تیس

پویش/کمپین ، طراحی

دنزل تیس اهل آفریقای جنوبی است که ۱۰ سال قبل از پایان آپارتاید و یا جدانگهداشتن ( آپارتاید یکی از صور وحشیانۀ تبعیض‌نژادی است که در آفریقای جنوبی علیه سیاه‌پوستان و به نفع اقلیت سفیدپوست و نژادپرست این کشور که عمدتاً مهاجران اروپایی بودند، اعمال می‌شد.) به دنیا آمده است. از سال ۲۰۱۸ در آلمان زندگی میکند و سرپرست و مجری EJW است. او براین باوراست که هر شخصی پتانسیل های کلانی دارد که باید کشف شود و دیگران از آن بهرمند شوند. او سالیان زیادی از آفریقای جنوبی بطور داوطلبانه در« یاران مسیح » همکاری و همراهی کرده

فِرِد اَیک

مشاور و مجری پروسه ، مربی چند فرهنگی و یا میان فرهنگی

فرد اَیک از طریقDMG استخدام شده و بمدت ۱۶ سال در چین زندگی کرده او با مردمانی با فرهنگ های گوناگون،زیادی هم مسیر بوده او عاشق تبادل بین فرهنگی است ،« چراکه ما اینگونه توسعه پیدا میکنیم و غنی میشویم. ذات عیسی مسیح در این تنوع به درستی بیان و پیدا میشود.»

توبیاس کِتْنا

رسانه های اجتماعی، طراح یادگیری دیجیتال

توبیاس کتنادر حال حاضر بعنوان طراح یادگارگیری دیجیتال و افسر پرژه در سازمان جوانان پروتستان در بادن ووتمبرگ کار می کند. شور و شوق او خدادوستی و انسان دوستی می باشد. او باور دارد به ترغیب و حرکت در زندگی انسان ها توبی قهوه خوب و سفر دور دنیا را دوست دارد- و او را دوست دارد، همانگونه که خداوند او را دوست دار

راین هُلد کربز

پیشگام و پیشقدم روابط میان فرهنگی

راین هُلد کرِبْز مدیر مسئول مددکاران جوان پروتستانی در Wüttemberg است او به همراه دیگران دهکده جهانی را بنیانگذاری کرد تا زمینه سازی و آماده سازی کرده باشد برای روابط میان فرهنگی به نام «بیان تازه کلیسا». و او همچنین سال ها است که مشغول پروژه « ایکس /مجهول تازه» است. تا تابستان ۲۰۲۱ او گنجینه تجربیات خود را در اختیار این پروژه میگذارد. او معتقد است: دهکده جهانی می تواند CVJM، سازمان ها و اجتماعات مسیحی و کلیسایی را بسمت اکتشافات جدید سوق دهد که حقیقتاً باعث تغییر و گشایش میشود.

Hol dir den global local Newsletter!