گروه

اگر پرسش های کلی و عمومی دارید،یا زمانیکه مرور و بررسی کردید سپس نیاز به مطرح کردن پرسش هایی در مورد دهکده جهانی داشتید،خوشحال می شویم که برای ما ایمیل بفرستید.

…و یا با شخص مناسب از گروه ما تماس بگیرید

تیم پروژه ما تشکیل شده از کارمندان جوان حرفه ای و تمام وقت پروتستان در وورتمبرگ ( Evangelische Jugendwerk inWürttemberg EJW) آنها بین ۲۰٪ تا ۷۵٪ استخدامی هستند که همیشه در دسترس و برای پاسخگویی حاضر هستند.

باربارا مات

مدیریت پروژه، افتتحاح بین/میان فرهنگی

باربارا مات سخنران دولتی-ایالتی (جوانان کار پروتستان وورتمبرگ) EJW در دهکده جهانی است بعنوان/همانند یک جهانگرد در لهستان،بولیوی و انگلستان زندگی کرده. او چیزهای زیادی درمورد خداوند از طریق زنان و مردان مسیحی در کشورهای دیگر یاد گرفته. او دوست دار و لذت میبرد، مردمانی از زمینه و ساختاری گوناگون را دورهم جمع کند و وجه اشتراک آنها را پیدا کند.

دنزل تیس

پویش/کمپین ، طراحی

دنزل تیس اهل آفریقای جنوبی است که ۱۰ سال قبل از پایان آپارتاید و یا جدانگهداشتن ( آپارتاید یکی از صور وحشیانۀ تبعیض‌نژادی است که در آفریقای جنوبی علیه سیاه‌پوستان و به نفع اقلیت سفیدپوست و نژادپرست این کشور که عمدتاً مهاجران اروپایی بودند، اعمال می‌شد.) به دنیا آمده است. از سال ۲۰۱۸ در آلمان زندگی میکند و سرپرست و مجری EJW است. او براین باوراست که هر شخصی پتانسیل های کلانی دارد که باید کشف شود و دیگران از آن بهرمند شوند. او سالیان زیادی از آفریقای جنوبی بطور داوطلبانه در« یاران مسیح » همکاری و همراهی کرده

فِرِد اَیک

مشاور و مجری پروسه ، مربی چند فرهنگی و یا میان فرهنگی

فرد اَیک از طریقDMG استخدام شده و بمدت ۱۶ سال در چین زندگی کرده او با مردمانی با فرهنگ های گوناگون،زیادی هم مسیر بوده او عاشق تبادل بین فرهنگی است ،« چراکه ما اینگونه توسعه پیدا میکنیم و غنی میشویم. ذات عیسی مسیح در این تنوع به درستی بیان و پیدا میشود.»

Imke Becker

Backoffice

Imke Becker war für ihren Freiwilligendienst an einer internationalen Bibelschule in England. Menschen in ihrer Vielfalt zu erleben, ihre Geschichten und Prägungen kennenzulernen, nimmt sie als persönliche Bereicherung wahr. ,,Beindruckend, was für ein schöner ´Blumenstrauß´ entstehen kann, wenn wir Gott bereitwillig in unser Miteinander.

Mirjam Zweigle

Bundesfreiwilligendienst

Mirjam Zweigle absolviert ihren Bundesfreiwilligendienst im EJW. Sie beschäftigt sich schon lange mit der Frage, wie ein offener Umgang mit Menschen aus unterschiedlichen Nationen weiterentwickelt werden kann. Sie selbst beschreibt sich als offene Person, deren Ziel es sei, Türen durch interkulturelle Begegnung und Austausch zu öffnen. Das Jahr im Bundesfreiwilligendienst will sie nutzen, um stereotype Fremdbilder abzubauen, Toleranz für Ambiguitäten zu schaffen und eine kritische Reflexion in Gang zu setzen, die der eigenen kulturellen Befangenheit entgegenwirkt.

Muna Hindash

Social Media

Muna Hindash ist Jordanierin, die in Saudi-Arabien geboren wurde und dort gelebt hat. Seit 2016 lebt sie in Deutschland. 2017 ist sie Christin geworden. Sie liebt es zu lernen – vor allem von Jesus Christus und durch die vielfältigen Erfahrungen, die sie in verschiedenen Ländern machen konnte.

Hol dir den global local Newsletter!