آیریس ویلیامز

دفتر پشتیبانی، ولت بورگرین

آیریس ویلیاماز مسئول پشتیبانی پروژه در EJW او در تانزانیا بزرگ شده و ارتباطات قوی با هند دار ، او دوست دارد در فرهنگ ها و زبان های گوناگون غرق شود و از طریق ارتباطات بین فرهنگی دیوارها و موانع را رد کند.

Hol dir den global local Newsletter!