دونگ بیچ نهای دانگ

دانشجوری الهیات _ ووپرتآل

دانشجوی الهیات – پروتستان، عضو هیأت مدیره یاران متحد در کلیسای پروتستان-ویتنامی تین-لانح در آلمان (jve) و رئیس جوانان کلیسای تین لانح پروتستان-ویتنامی در اروپا

Hol dir den global local Newsletter!