هایدی یُسوعا

اموزگار / مشاور در پروتستان در سلام مرکز و در کلیسای عربی پروتستانی کلیسا - اشتوتگارت

آموزگاردینی و شرق شناس، پروتستان عربی کلیسای اشتوتگارت مرکز سلام ، ازدواج دگر فرهنگی، پروزه های ادغام و حامی / همراه پناهندگان